Email

Thông Tin Tuyển Dụng

Công ty chúng tôi_Công ty TNHH Kanesu Việt Nam_vốn 100% Nhật Bản, tuyển dụng 01 bạn nữ làm việc ngắn hạn từ 6->7 tháng: