Hiển thị tất cả 6 kết quả

Email
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Nền tảng PC công nghiệp

Đặc điểm nổi bật
Nền tảng PC công nghiệp là một loạt các sản phẩm tích hợp được thiết kế để sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau sẽ được hưởng lợi từ công nghệ PC tiên tiến.
Ghi chú

Nền tảng PC công nghiệp Bộ điều khiển máy IPC dòng NY
NY5 [] [] – 1
Bộ điều khiển tích hợp NC dòng NY
NY53 [] – 5 [] 00

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Bộ điều khiển đa trục

Đặc điểm nổi bật
Sản phẩm chất lượng và linh hoạt để điều khiển nhiều trục
Ghi chú

Bộ điều khiển đa trục có thể lập trình CK3M / CK3W
Bộ điều khiển đa trục có thể lập trình CK3E
Bộ điều khiển đa trục có thể lập trình IPC dòng NY NY51 [] – A

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Mạng

Đặc điểm nổi bật
DeviceNet đã trở thành mạng thực tế quốc tế để đơn giản hóa hệ thống dây và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và mô-đun hóa thiết bị, đồng thời OMRON cung cấp nhiều loại Thiết bị Master và Slave cho DeviceNet, CompoBus / S và các mạng khác.
Ghi chú

EtherNet/IP
EtherCAT
CompoNet
DeviceNet
CompoBus/S
Profinet
Profibus

ĐỘNG CƠ / TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

Bộ điều khiển máy tự động hóa

Đặc điểm nổi bật
Bộ điều khiển tự động hóa máy dòng NJ là trung tâm của nền tảng Sysmac mới.
Ghi chú

Bộ điều khiển tự động hóa máy dòng NJ là trung tâm của nền tảng Sysmac mới.

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Phần mềm

Đặc điểm nổi bật
Phần mềm Hỗ trợ là các công cụ tích hợp giúp hoàn thành các nhiệm vụ từ lập trình PLC đến thiết lập các Đơn vị I / O Đặc biệt và khởi động mạng. Các thiết bị ngoại vi như Bộ chuyển đổi và Cáp cũng có sẵn
Ghi chú

“Phần mềm tự động hóa Sysmac Studio
SYSMAC-SE2 [] [] []
Thư viện Sysmac
SYSMAC-XR [] [] []
Gói công cụ tích hợp FA
CXONE-AL [] [] D-V4
Phần mềm Truyền thông FA
WS02-SGWC1 / CPLC1
Phần mềm hỗ trợ CX-Thermo Ver. 4.[]
EST2-2C-MV4
Gói công cụ tích hợp FA CX-One
CX-Designer

Đặc điểm nổi bật
Thiết bị đầu cuối lập trình OMRON là HMI dễ sử dụng cung cấp sức mạnh đại diện, khả năng tương thích mạng và liên kết bộ điều khiển mạnh mẽ để hỗ trợ sản xuất máy móc và cơ sở.
Ghi chú

NX1
NX1P
NJ
CP
CJ1
CJ2
CS1
CPM
Mạng truyền thông
NSJ
Đơn vị hỗ trợ thay thế
Kiểm soát quy trình dựa trên PLC