Hiển thị tất cả 6 kết quả

Email
CÁC THÀNH PHẦN ĐIỀU KHIỂN
Đặc điểm nổi bật
 • Phân loại: Omron, đại lý Omron, Omron Việt Nam, hàng Omron, bộ cam điện tử Omron, Omron bộ cam điện tử, Giải pháp về robot (robotics), An toàn công nghiệp, Truy xuất nguồn gốc, Công nghệ thị giác, IO-Link, Cảm biến, Rơle
 • Bộ định vị Cam phát hiện góc quay bằng bộ mã hóa tuyệt đối và đưa ra tín hiệu đầu ra theo các góc BẬT và TẮT cài đặt trước (chương trình Cam).
Ghi chú
 • Cam định vị
  H8PS
 • Cam định vị
  3F88L-160/162
Đặc điểm nổi bật
 • Phân loại: Omron, đại lý Omron, Omron Việt Nam, hàng Omron, bộ đếm sản phẩm Omron, Omron bộ đếm sản phẩm, Giải pháp về robot (robotics), An toàn công nghiệp, Truy xuất nguồn gốc, Công nghệ thị giác, IO-Link, Cảm biến, Rơle
 • OMRON cung cấp các bộ đếm đặt trước, bộ đếm tổng cộng, bộ đếm thời gian và bộ đếm điện từ.
Ghi chú
 • Có cùng công dụng thông thường
 • Đếm thời gian
 • Bộ đếm khác
Đặc điểm nổi bật
 • Phân loại: Omron, đại lý Omron, Omron Việt Nam, hàng Omron, bảng hiển thị số Omron, Omron bảng hiển thị số, Giải pháp về robot (robotics), An toàn công nghiệp, Truy xuất nguồn gốc, Công nghệ thị giác, IO-Link, Cảm biến, Rơle
 • Bảng hiển thị kỹ thuật số Meters thực hiện xử lý kỹ thuật số hoặc chuyển đổi và hiển thị điện áp, dòng điện, tín hiệu tương tự khác và tín hiệu xung. Họ cũng có thể so sánh các giá trị đầu vào để đặt giá trị, truyền dữ liệu và thực hiện các chức năng khác.
Ghi chú
 • Điện áp vào / dòng điện vào
 • Đầu vào cảm biến khối lượng
 • Đầu vào xung
 • Nhiệt độ đầu vào
 • Đầu vào là điện áp / dòng điện / xung

CÁC THÀNH PHẦN ĐIỀU KHIỂN

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Đặc điểm nổi bật
 • Phân loại: Omron, đại lý Omron, Omron Việt Nam, hàng Omron, bộ chuyển đổi tín hiệu Omron, Omron bộ chuyển đổi tín hiệu
 • Bộ chuyển đổi tín hiệu chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến thành tín hiệu sử dụng trong công nghiệp và chuyển đổi tín hiệu tương tự đầu vào thành tín hiệu tương tự đầu ra, hoặc thống nhất và cách ly các tín hiệu đó.
Ghi chú
 • Công cụ chuyển đổi giao diện
  K3SC
Đặc điểm nổi bật
 • Phân loại: Omron, đại lý Omron, Omron Việt Nam, hàng Omron, Điều khiển nhiệt độ Omron, Giải pháp về robot (robotics), An toàn công nghiệp, Truy xuất nguồn gốc, Công nghệ thị giác, IO-Link, Cảm biến, Rơle
 • Các Bộ điều khiển này nhận tín hiệu cảm biến và điều khiển máy sưởi hoặc các thiết bị khác để duy trì nhiệt độ đặt trước. Chúng cũng có thể được sử dụng để kiểm soát độ ẩm, áp suất và lưu lượng. OMRON cũng cung cấp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.
Ghi chú
 • Mục đích chung
 • Loại kinh tế
 • Loại mô-đun
 • Loại PLC
 • Phần mềm hỗ trợ
 • Thiết bị đầu vào
 • Thiết bị liên quan
Đặc điểm nổi bật
 • Phân loại: Omron, đại lý Omron, Omron Việt Nam, hàng Omron, bộ đếm giờ Omron, Omron bộ đếm giờ, Giải pháp về robot (robotics), An toàn công nghiệp, Truy xuất nguồn gốc, Công nghệ thị giác, IO-Link, Cảm biến, Rơle
 • OMRON cung cấp một loạt Bộ hẹn giờ Analog và Bộ hẹn giờ kỹ thuật số, cũng như Bộ chuyển thời gian để kiểm soát thời gian 24 giờ, hàng tuần hoặc hàng năm.
Ghi chú
 • Bộ đếm giờ Analog
 • Bộ đếm giờ kỹ thuật số
 • Rơ le Delay
 • Công tắc thời gian