Hiển thị tất cả 4 kết quả

Email
BỘ HÚT HƠI DẦU “MISTCATCH”
Đặc điểm nổi bật
* Khả năng thu thập cao bằng cách ion hóa sương mù! * Thích hợp cho cả sương mù tan trong nước và dầu * Tối đa lưu lượng không khí : 8 / 10m3 / phút ~ 40 / 45m3 / phút * Hiệu suất thu gom : Min. 99% (bằng phương pháp trọng lượng) * Tối đa mật độ sương mù dầu: 300mg3 / phút * Điện áp định mức : 3 pha, 200 VAC 50/60 Hz * Đường kính cổng hút : Ø148mm ~ Ø200mm * Chứng chỉ / Phê duyệt: EU RoHS
Ghi chú

* Nhiệt độ làm việc: 0 đến + 40 ℃
* Nhiệt độ không khí hút tối đa: + 40 ℃

Đặc điểm nổi bật
* Tỷ lệ thu thập 99,8% hoặc cao hơn! Chi phí thấp, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng * Tối đa lưu lượng không khí: 4,2 / 5m3 / phút ~ 18 / 20m3 / phút * Hiệu suất thu gom : Min. 99,8% (bằng phương pháp trọng lượng) * Điện áp định mức : 3 pha, 200VAC 50 / 60Hz * Đường kính cổng hút : Ø100mm ~ Ø150mm * Chứng chỉ / Phê duyệt: EU RoHS2
Ghi chú

* Nhiệt độ làm việc: 0 đến + 40 ℃
* Nhiệt độ không khí hút tối đa: + 50 ℃

Đặc điểm nổi bật
* Tiết kiệm năng lượng nhưng công suất cao! * Được thiết kế nhỏ và trọng lượng nhẹ * Loại bỏ việc thay thế bộ lọc và chất thải công nghiệp * Tối đa lưu lượng không khí : 8 / 10m3 / phút * Hiệu suất thu gom : Min. 83% ± 5 % Đường kính hạt 2µm hoặc lớn hơn * Điện áp định mức : 3 pha, 200VAC 50Hz / 200 - 220VAC 60Hz * Đường kính cổng hút : Ø123mm * Chứng chỉ / Phê duyệt: EU RoHS
Ghi chú

* Nhiệt độ làm việc: 0 đến + 40 ℃
* Nhiệt độ không khí hút tối đa: + 50 ℃

Đặc điểm nổi bật
* Hiệu quả thu gom siêu cao khi không có bộ lọc! * Loại bỏ việc thay thế bộ lọc và chất thải công nghiệp * Tối đa lưu lượng không khí : 4,5 / 5,0m3 / phút ~ 21,5 / 24,5m3 / phút * Hiệu suất thu gom : Min. 99% Đường kính hạt 2µm hoặc lớn hơn * Điện áp định mức : 3 pha, 200VAC 50Hz / 200 - 220VAC 60Hz * Đường kính cổng hút : Ø98mm ~ Ø198mm * Chứng chỉ / Phê duyệt: EU RoHS2
Ghi chú

* Nhiệt độ làm việc: 0 đến + 40 ℃
* Nhiệt độ không khí hút tối đa: + 80 ℃